KONFERENCIJA SKIRTA TIK SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS!

Dalyviams, išklausiusiems visus abiejų dienų pranešimus, bus išduodami 8 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Konferencijos programa skirta visų profesinių kvalifikacijų gydytojams. Vaizdo pranešimų peržiūra galima 2021 m. spalio 28 d. ir spalio 29 d. 

Konferencijos dalyvio mokestis – 8 Eur.


Registracija

Registracijos laikas baigėsi